www.pinczow.e-gminy.net

Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka
czwartek, 19 wrzesień 2019
Strona Główna
Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Witamy w Gminie Pińczów
Pińczów z lotu lotniarza
Zdjęcie pochodzi z http://www.pinczow.com.pl/

Historia miasta Pińczowa
Pińczów powstał w późnym średniowieczu w 1428 roku. Był świadkiem wielu wydarzeń historycznych. Herbem Pińczowa jest stylizowana przepołowiona strzała. W XV w. miasto stanowiło rezydencję rodu Oleśnickich. Dwaj bracia - Zbigniew Oleśnicki, biskup krakowski i Jan zwany Głowaczem, wojewoda sandomierski zgromadziwszy majątek wybudowali w Pińczowie wspaniały gotycki zamek-rezydencję oraz kościół z klasztorem, do którego w 1436 roku sprowadzeni zostali zakonnicy paulińscy. W połowie XVI wieku Pińczów stał się ważnym ośrodkiem reformacji, głównie kalwinizmu, a później działali tu arianie. Pińczów z racji rozkwitu w nim nauki i kultury, zwany był „Atenami Polskimi” (lub sarmackimi). W 1586roku dobra pińczowskie stały się własnością Myszkowskich. Nabył je majętny biskup krakowski, Piotr Myszkowski. W 1592 roku Myszkowscy założyli, na wschód od Pińczowa, nowe miasto Mirów. Wybudowali tam kościół, a póżniej klasztor i osadzili w nim zakon Reformatów.

W drugiej połowie XVI wieku w Pińczowie rozpoczęto eksploatację i obróbkę miejscowego białego wapienia. Zaczął rozwijać się jako ośrodek kamieniarsko-artystyczny pod kierunkiem wybitnego artysty z Florencji Santi Gucciego. Z jego warsztatu zachowały się dwie wspaniałe budowle: kaplica św.Anny i baszta ogrodowa, stanowiąca część rezydencji Myszkowskich. Na rozwój gospodarczy Pińczowa mieli duży wpływ Żydzi, którzy pojawili się w mieście w 1576 roku i od kolejnych ordynatów otrzymali liczne przywileje. W tych sprzyjających warunkach rozwijała się kultura żydowska. W 1729 roku ordynacja pińczowska przeszła w ręce Wielopolskich, do których należała aż do 1945 roku. Wiek XVIII zapisał się w historii miasta, jako mało pomyślny, przyniósł mu zniszczenie na skutek działań wojennych, epidemii, klęsk żywiołowych. Pińczów podupadł również z powodu prowadzenia nieudolnej gospodarki i trwonienia majątku przez nowych właścicieli. W 1813 roku Pińczów należał do Jana Olrycha Szanieckiego, który to doprowadził miasto do ponownego rozkwitu gospodarczego i kulturalnego. Od początku XIX wieku miasto rozwijało się pomyślnie pod względem gospodarczym i demograficznym. Zamieszkiwała tu, w przeważającej większości ludność żydowska.

Pińczów był świadkiem ważnych wydarzeń historycznych, m.in. powstania styczniowego 1863 rok, rewolucji 1905 roku, pierwszej i drugiej wojny światowej. W okresie od połowy lipca do połowy sierpnia 1944 roku w regionie pińczowskim istniała tzw. Partyzancka Republika Pińczowska. Represje okupanta dotknęły ludność polską, ale przede wszystkim żydowską, której w 1942 roku rozpoczęła się planowa zagłada. W wyniku walk miasto uległo zniszczeniu w 80%.

Pińczów od 1967 do 1975 był siedzibą powiatu. Od 1 stycznia 1999roku, ponownie za sprawą reformy administracyjnej powrócił do dawnej funkcji-został stolicą powiatu.Obecnie miasto stanowi ośrodek handlowo-usługowy regionu rolniczego oraz lokalny ośrodek kultury. Przemysł gminy oparty jest na eksploatacji bogactw mineralnych (gipsy i wapnie).

 
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Copyright ITNC. All rights reserved.
Powered by MOS. Design by Mamboteam and Robkozbi. Strona pochodzi z serwisu Agroturystyka
Prawa do tekstu i zdjęć należą do Urzędu Gminy Pińczów lub wskazanych w tekście osób.
Przedruki po uzyskaniu zgody UG Pińczów.
Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka
Przetargi | Oferty agroturystyczne | Agroturystyka