www.pinczow.e-gminy.net

Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka
czwartek, 19 wrzesień 2019
Strona Główna agroturystyka Warto Zwiedzić
Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Warto zwiedzić
Zespół klasztorny Paulinów
Został ufundowany w XV wieku przez bp krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego i jego brata Jana zwanego Głowaczem, w 1436 roku sprowadzono do niego Paulinów. Od połowy XVI wieku stanowił on zbór protestancki. W 1586 roku bp krakowski Piotr Myszkowski ponownie sprowadził do miasta Paulinów; tym samum w Pińczowie nastąpił kres różnowierców. W I połowie XVII wieku zespół klasztorny gruntownie przebudowano.

Zespół klasztorny Paulinów - gmina Pińczów
Zdjęcie pochodzi z http://www.pinczow.com.pl/

Budynek klasztorny
To piętrowa budowla, na planie prostokąta z wirydarzem pośrodku, wokół którego biegnie krużganek.. Mieszkał w nim pod koniec życia i tu zmarł reformator Jan Łaski. Od 1647 do 1650 roku przeorem w klasztorze był ks. Augustyn Kordecki, znany jako obrońca Jasnej Góry. W latach 1784-1798 funkcję proboszcza sprawował ksiądz Hugon Kołłątaj. W 1816 roku klasztor został skasowany. Od tego momentu służy on różnym celom: był zajmowany przez norbertanki, buł siedzibą urzędów, więzieniem, budynkiem mieszkalnym. Obecnie znajduje się w nim Muzeum Regionalne, Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury i kino. Przed budynkiem klasztornym stoi pomnik pisarza Adolfa Dygasińskiego.

Kościół p.w. św.Jana Ewangelisty
Wybudowany w XV wieku, rozbudowany w I połowie XVII wieku. Obecnie to świątynia trójnawowa, w stylu późnorenesansowym. Front jej zwieńczony jest szczytem o dwóch kondygnacjach. Na szczycie znajduje się rzeźba św. Jana Ewangelisty, niżej na gzymsie figura św. Pawła Pustelnika. Wejście do kościoła prowadzi przez gotycką kruchtę z I połowy XV wieku, najstarszą budowlę w mieście. Przechodząc z kruchty do nawy głównej warto zwrócić uwagę na wspaniały gotycki ostrołukowy portal. Sklepienia świątyni pokryte są dekoracją stiukową i polichromią. Uwagę przyciąga ołtarz główny (ok. 1744) z usytuowanym centralnie krucyfiksem oraz z czterema figurami ewangelistów, figurami świętych Piotra i Pawła oraz bogatą dekoracją w stylu regencji. Po dwóch stronach prezbiterium usytuowane są stalle z XVIII wieku, z bogatą snycerską dekoracją. Poza tym wewnątrz świątyni znajduje się dziewięć ołtarzy bocznych, barokowy chór muzyczny z I polowy XVIII wieku oraz wybudowana w latach 1720-1723 Kaplica Aniołów. Wewnątrz kaplicy późnobarokowy ołtarz, w nim obraz Archanioła Rafała z młodym Tobiaszem.

Zespół Klasztorny Reformatów
Wzniesiony na przełomie XVII i XVIII wieku, na terenie utworzonego nowego miasta Mirowa. Kościół p.w. Nawiedzenia NMP – w stylu późnorenesansowym, sklepienie kolebkowe ze stiukową dekoracją. Ołtarz główny w stylu barokowym z rzeźbionym krucyfiksem i obraz z Matką Boską i św. Janem. W prezbiterium dwa ołtarze barokowe. Po obu stronach kościoła znajdują się kwadratowe kaplice. Na uwagę zasługują wspaniałe ołtarze boczne, w jednym z nich znajduje się, uznany za cudowny i łaskami słynący, obraz Matki Boskiej Mirowskiej. Obraz przedstawia Matkę Boską z Dzieciątkiem i unoszącym się Duchem Świętym. Klasztor od południa przylega do kościoła i jest piętrowym budynkiem na rzucie zbliżonym do kwadratu. Przechowywana jest w nim kolekcja drewnianych figurek jasełkowych z XVII wieku.

Zespół Pałacowy Wielopolskich
Wybudowany został w II połowie XVIII wieku przez Franciszka Wielopolskiego. Pałac w stylu klasycystycznym, piętrowy ze skrzydłem przy narożu północnym. Front budynku przedziela kordonowy gzyms, otoczony parkiem. Wnętrza pałacu zostały przebudowane w XIX wieku. W jednej z sal zachowała się polichromia. W budynku pałacowym przez wiele lat mieściło się progimnazjum, później gimnazjum i liceum. Ruiny zamku na Wzgórzu Zamkowym – gotycko-renesansowy zamek Oleśnickich i Myszkowskich pod koniec XVIII w. został opuszczony, popadł w ruinę, a w końcu go rezabrano.Do dzis zachowały się tylko fragmenty muru zamkowego i głęboka piwnica.

Zespół Pałacowy - gmina Pińczów
Zdjęcie pochodzi z http://www.pinczow.com.pl/

Kaplica św.Anny
Wzniesiona na Wzgórzu Klasztornym w 1600 roku, wykonana przez włoskiego artystę Santi Gucciego. Zbudowana w stylu późnorenesansowym, na rzucie kwadratu i przykryta kopułą z latarnią. Przed frontem świątyni stoi mała kruchta. Jest to pierwsza kaplica wolnostojąca w Polsce, o przeznaczeniu wyłącznie kultowym.Wzniesienie jej wiąże się z wzmożonym ówcześnie kultem św. Anny.Ze wzgórza roztacza się wspaniała panorama na miasto i dolinę Nidy.

Baszta Ogrodowa
Znajduję się w parku otaczającym dawny pałac Wielopolskich. Została wykonana w XVI w. przez artystę Santi Gucciego. Obecnie obiekt Liceum Ogólnokształcącego. Dom na Mirowie zw. „Drukarnia Ariańską”- wzniesiony został na przełomie XVI i XVII wieku, parterowy o rustykowanych ścianach. W jednej z izb sklepienie kolebkowo- krzyżowe. Obecnie znajduje się archiwum.

Baszta Ogrodowa - gmina Pińczów
Zdjęcie pochodzi z http://www.pinczow.com.pl/

Synagoga
Wzniesiona na przełomie XVI i XVII wieku, jest jedyną architektoniczną pozostałością kultury żydowskiej w Pińczowie. Wybudowana na rzucie prostokąta. Wewnątrz zachowały się: sklepienie z pozostałością stiukowej dekoracji, w dwóch miejscach polichromia na ścianach, portale, uszkodzona skarbonka. Teren wokół synagogi otoczony murem z wbudowanymi fragmentami starych nagrobków z cmentarza żydowskiego.

Synagoga - gmina Pińczów
Zdjęcie pochodzi z http://www.pinczow.com.pl/

 
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Copyright ITNC. All rights reserved.
Powered by MOS. Design by Mamboteam and Robkozbi. Strona pochodzi z serwisu Agroturystyka
Prawa do tekstu i zdjęć należą do Urzędu Gminy Pińczów lub wskazanych w tekście osób.
Przedruki po uzyskaniu zgody UG Pińczów.
Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka
Przetargi | Oferty agroturystyczne | Agroturystyka